Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm NQ 14-nq-hdnd ban hanh danh muc su nghiep cong SVHTTDL.pdf