Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1089/QĐ-UBND 08/06/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tải về
551/UBND-KGVX 09/02/2021 V/v đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng Tải về
74/UBND-KGVX 06/01/2021 V/v triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch Tải về
3816/QĐ-UBND 01/12/2020 quy định tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh TV Tải về
3363/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
3314/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
2863/UBND-NC 24/07/2020 tăng cường công tác quản lý dịch vụ trò chơi điện tử "Game bắn cá" Tải về
2784/QĐ-UBND 22/07/2020 V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Tải về
2762/QĐ-UBND 20/07/2020 Về việc phê duyệt Đề án Làng Văn hóa - Du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh (lập lại) Tải về