Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1366/QĐ-UBND 14/07/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Duyên hải, giai đoạn 2021 -2025 Tải về
1089/QĐ-UBND 08/06/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tải về
1027/QĐ-UBND 28/05/2021 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Tải về
1018/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo nâng cấp đô thị thị xã Duyên Hải Tải về
870/QĐ-UBND 17/05/2021 Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác DVCQ trên địa bàn TX.DH Tải về
870/QĐ-UBND 17/05/2021 Quyết định Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác DVCQ trên địa bàn TX.DH Tải về
421/QĐ-UBND 28/01/2021 V/v kiện toàn BCĐ duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải năm 2021 Tải về
3816/QĐ-UBND 01/12/2020 quy định tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh TV Tải về
3363/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
3314/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12