Tổng số: 56
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/KH-UBND 11/02/2022 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính thị xã Duyên Hải năm 2022 Tải về
07/KH-UBND 07/02/2022 Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và hoạt động cơ quan năm 2022 Tải về
107/KH-UBND 10/09/2021 Kế hoạch phối hợp thực hiện chỉ số thành phần chi phí thời gian thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn thị xã Duyên Hải Tải về
101/KH-UBND 29/08/2021 Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Tải về
89/KH-UBND 15/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2022 (Theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 Tải về
87/KH-UBND 14/07/2021 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu điểm và phối hợp thực hiện nâng cao chỉ số (tính minh bạch) của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 và những năm tiếp theo Tải về
88/KH-UBND 14/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện KH số 48/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh Tải về
85/KH-UBND 09/07/2021 Kế hoạch thực hiện mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm" năm 2021 trên địa bàn thị xã Tải về
81/KH-UBND 28/06/2021 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao Chỉ số Gia nhập thị trường và Chỉ số cạnh tranh bình đẳng thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh năm 2021 và các năm tiếp theo Tải về
82/KH-UBND 28/06/2021 Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021 Tải về
123456