Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2022/NQ-HĐND 10/06/2022 Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 Tải về
13/NQ-HĐND 10/06/2022 Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
14/NQ-HĐND 10/06/2022 Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
619/UBND-KT 16/03/2022 Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tường Chính phủ trên địa bàn thị xã Tải về
1355/UBND-VX 02/07/2021 phối hợp thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 Tải về
01/KH-BCĐ 24/06/2021 Tổ chức đánh giá nội bộ về việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Tải về
72/KH-UBND 23/06/2021 Về việc khắc phục hạn chế kết quả đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2020 Tải về
67/KH-UBND 07/06/2021 Kế hoạch thu nộp phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn thị xã Duyên Hải Tải về
1111/UBND-VX 01/06/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND, ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trên địa bàn thị xã về phòng chống Covid-19 Tải về
1025/UBND-VX 21/05/2021 Thực hiện hướng dẫn phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn phát sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
12