Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1374/UBND-NC 02/06/2023 Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06 Tải về
107/KH-UBND 10/09/2021 Kế hoạch phối hợp thực hiện chỉ số thành phần chi phí thời gian thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn thị xã Duyên Hải Tải về
87/KH-UBND 14/07/2021 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu điểm và phối hợp thực hiện nâng cao chỉ số (tính minh bạch) của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 và những năm tiếp theo Tải về
88/KH-UBND 14/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện KH số 48/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh Tải về
1366/QĐ-UBND 14/07/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Duyên hải, giai đoạn 2021 -2025 Tải về
81/KH-UBND 28/06/2021 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao Chỉ số Gia nhập thị trường và Chỉ số cạnh tranh bình đẳng thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh năm 2021 và các năm tiếp theo Tải về
75/KH-UBND 24/06/2021 Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS năm 2021 và những năm tiếp theo Tải về
76/KH-UBND 24/06/2021 Kế hoạch khắc phục những hạn chế , yếu kém và nâng cao chỉ số PCI năm 2021 và các năm tiếp theo Tải về
79/KH-UBND 24/06/2021 Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 26/3/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 Tải về
1202/UBND-VX 09/06/2021 Về việc áp dụng Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2021 Tải về
12