Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2392/UBND-VX 10/09/2021 Công văn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 Tải về
101/KH-UBND 29/08/2021 Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Tải về
1229/UBND-KT 14/06/2021 Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn thị xã Tải về
66/KH-UBND 02/06/2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thị xã Duyên Hải Tải về
1018/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo nâng cấp đô thị thị xã Duyên Hải Tải về
64-BC/TXU 29/01/2021 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Tải về
01-NQ/TXU 29/01/2021 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 Tải về
2632/UBND-VX 17/12/2020 Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
13-TB/VP 17/11/2020 Thông báo kết luận của Thường trực thị ủy tại cuộc họp báo tuần ngày 16/11/2020 Tải về
46/TB-VP 16/11/2020 Thông báo ý kiến kết luận của ông Trần Trường Giang, Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và triển khai kế hoạch tháng 11 năm 2020 Tải về
123