Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/KH-UBND 01/04/2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 324/QD-TTg ngày 02/3/2020 Tải về
2037/UBND-KT 08/10/2020 Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên vùng biển đông Tải về
1817/UBND-KT 10/09/2020 Triển khai một số biện pháp cấp bách chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn thị xã Tải về
01/KH-PCTT&TKCN 17/08/2020 Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thị xã Duyên Hải năm 2020 Tải về
1398/QĐ-UBND 28/07/2020 Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải Giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 Tải về
1427/UBND-KT 27/07/2020 Công văn số 1427/UBND-KT, ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc thực hiện thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Tải về
1404/UBND-KT 24/07/2020 Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai trên địa bàn Tải về
1378/UBND-KT 20/07/2020 Tham mưu kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn thị xã Tải về
1341/UBND-KT 16/07/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ trên địa bàn thị xã Tải về