Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
115/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Nghị định 115/2022/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Tải về
116/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Nghị định 116/2022/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại giữa VN - Liên minh châu Âu Tải về
3993/UBND-NC 23/11/2021 Công văn yêu cầu Báo cáo thống kê số liệu cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 Tải về
245/BC-UBND 09/07/2021 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật Tải về
85/KH-UBND 09/07/2021 Kế hoạch thực hiện mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm" năm 2021 trên địa bàn thị xã Tải về
83/KH-UBND 28/06/2021 Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thị xã Tải về
71/KH-UBND 22/06/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Tải về
1089/QĐ-UBND 08/06/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tải về
1027/QĐ-UBND 28/05/2021 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Tải về
62/KH-UBND 24/05/2021 Kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thị xã Duyên Hải Tải về
12345