Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/KH-UBND 11/02/2022 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính thị xã Duyên Hải năm 2022 Tải về
07/KH-UBND 07/02/2022 Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và hoạt động cơ quan năm 2022 Tải về
678/UBND-VX 07/04/2021 Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 24/3/2021 của Văn phòng Chính phủ Tải về
675/UBND-VX 07/04/2021 Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
39/KH-UBND 17/03/2021 Kế hoạch tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001:2015 Tải về
32/KH-UBND 12/03/2021 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính thị xã Duyên Hải năm 2021 Tải về
21/KH-UBND 19/02/2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thị xã Duyên Hải năm 2021 Tải về
421/QĐ-UBND 28/01/2021 V/v kiện toàn BCĐ duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải năm 2021 Tải về
14/UBND-NC 26/01/2021 Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2021 trên địa bàn thị xã Duyên Hải Tải về
06/KH-UBND 19/01/2021 Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến nâng cao chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan giai đoạn 2021-2025 Tải về
12