Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022-2023
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 09/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 17/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về