Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 06/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 17/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Phòng Kinh Tế
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về