Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 17/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về