Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 04/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 17/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về