Nghị quyết Về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2030
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 32/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về