Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/07/2022
Ngày hiệu lực 16/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực thuộc phòng ban quản lý
Người ký duyệt Dương Hiền Hải Đăng
Tài liệu đính kèm Tải về