Ban hành quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 01/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Trích yếu nội dung Ban hành quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Phòng Kinh Tế
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về