Về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 164/NQ-CP
Ngày ban hành 05/11/2020
Ngày hiệu lực 05/11/2020
Trích yếu nội dung Về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Phòng Quản lý Đô thị
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về