Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 21/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2020
Ngày hiệu lực 25/09/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực thuộc phòng ban quản lý
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm Tải về