Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 29/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2019
Ngày hiệu lực 20/11/2019
Trích yếu nội dung Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phòng Kinh Tế
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm Tải về