Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2021/TT-BVHTTDL 08/09/2021 Thông tư số 08/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
39/2020/TT-BTTTT 24/11/2020 Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông Tải về
3651/QĐ-UBND 09/11/2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
164/NQ-CP 05/11/2020 Về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị Tải về
3577/QĐ-UBND 30/10/2020 Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quý I và quý II trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
3575/QĐ-UBND 30/10/2020 Công bố đơn giá nhân công xây dựng quý I và quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
07/2020/TT-BVHTTDL 15/10/2020 Thông tư hướng dẫn Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 (Thông tư quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước) Tải về
BC 21/09/2020 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019 Tải về
113/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng Tải về
06/2020/TT-BKHĐT 18/09/2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Tải về
123