Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã Duyên Hải tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII
Lượt xem: 624
Ngày 25/10, Ban CHQS thị xã Duyên Hải tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, Thị ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thị xã chủ trì hội nghị. 

Ảnh: Quang cảnh buổi hội nghị

      Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa trực tiếp quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

      Cũng tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa đã thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, bao gồm một số nội dung về: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2024 - 2026) và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2030; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ và các báo cáo về công việc quan trọng của Bộ Chính trị, báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022.

      Qua hội nghị đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang thị xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị./.

                                                                                                            Hồ Nghĩa

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 147
  • Trong tuần: 2 255
  • Tất cả: 5396869
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang