"Tết Quân - Dân" Nét đẹp tinh thần nhân văn sâu sắc của lực lượng vũ trang
Lượt xem: 369

Cứ mọi độ Tết đến xuân về, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Trà Vinh lại về với nhân dân thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ thông qua mô hình “Tết Quân - Dân”, chung tay góp sức cùng bà con đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

“Tết Quân - Dân” khởi nguồn từ sáng kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Cần Thơ, được Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 triền khai nhân rộng trong toàn LLVT Quân khu. Qua thời gian tổ chức thực hiện, thực tế chứng minh mô hình “Tết Quân - Dân” đã đáp ứng được kỳ vọng của người dân, được cấp uỷ, chính quyền địa phương ủng hộ và đánh giá cao, trở thành nét đẹp truyền thống của LLVT Quân khu nói chung, LLVT tỉnh Trà Vinh nói riêng.

“Tết Quân - Dân” năm 2024 được tổ chức trên địa bàn thị xã Duyên Hải, đây là năm thứ 10 Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình “Tết Quân - Dân”. Những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thị xã đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, trong đó chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung thực hiện và đạt hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, do di chứng của chiến tranh, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tác động của đại dịch Covid-19 nên còn nhiều gia đình chính sách, gia đình có công gặp khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo rất cần sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền , Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, LLVT và lòng hảo tâm góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã.

  Với chủ đề “LLVT thị xã Duyên Hải về nguồn chung sức xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, để tổ chức, thực hiện tốt “Tết Quân - Dân” trên địa bàn thị xã, bắt đầu từ tháng 5/2023, Ban Chỉ đạo “Tết Quân - Dân” thị xã đã tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể như:

Sau khi có chủ trương của Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2024 và Kế hoạch số 19/KH-BCH, ngày 31/3/2023 của Ban Chỉ đạo tổ chức “Tết Quân - Dân” năm 2024 tỉnh Trà Vinh, Chỉ thị số 02-CT/TXU, ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Duyên Hải về việc tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2024, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Ban CHQS thị xã) thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện  nghiêm túc các văn bản về tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2024; làm tham mưu cho Thị ủy - UBND thị xã tiến hành họp và ra quyết định thành lập  Ban Tổ chức; các Tiểu ban giúp việc, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, các xã, phường.  Từ khi triển khai kế hoạch Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động  “Tết Quân - Dân” thị xã Duyên Hải năm 2024; tổ chức hội nghị được 04 cuộc có 104 lượt đồng chí dự; đồng thời ban hành 27 loại văn bản tổ chức quán triệt, triển khai tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2024, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức; Tổ vận động, các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến các xã, phường. Tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức “Tết Quân - Dân”… Đồng thời, xây dựng kế hoạch xây dựng các công trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, bóng đá, bóng chuyền, tiến hành khảo sát địa điểm tổ chức “Tết Quân - Dân” tại xã Long Hữu; vẽ sơ đồ bố trí sân lễ, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã khảo sát lập dự toán kinh phí trang trí khánh tiết và bố trí sân lễ.

Cùng với việc tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật củaNhà nước… điểm nhấn trong các hoạt động “Tết Quân - Dân” là thực hiện công tác chính sách, đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội, thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức xây cầu, làm đường, nâng cấp đường giao thông …để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triền đời sống của bà con. Muốn làm được những việc trên, phải chuẩn bị tốt kinh phí từ nguồn xã hội hoá. Thời gian qua, các Tổ vận động đã tích cực kêu gọi sự đóng góp nhiệt tình của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân”. Tính đến hết tháng 8/2023, có 114 tổ chức, đơn vị, cá nhân đã nộp tiền mặt vào tài khoản tổng số tiền  1.403.913.066 đồng và hiện vật trị giá 1.379.000.000 đồng. Bên cạnh đó, đã vận động mạnh thường quân và các hộ dân hưởng lợi đóng góp xây dựng cầu Rạch Miễu, khóm Long Thạnh, trị giá 100 triệu đồng đã khánh thành đưa vào hoạt động 8/2023.

Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã, Cơ quan Thường trực Ban CHQS thị xã thường xuyên quán triệt sâu sát, hiệu quả việc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, Kế hoạch Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Tết Quân- Dân” thị xã Duyên Hải năm 2024. Tuy nhiên, nguồn kinh phí vận động được so với nhu cầu tổ chức “Tết Quân - Dân” vẫn còn thấp, đòi hỏi sự cố gắn rất lớn của cấp uỷ, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã để có đủ kinh phí cho triển khai thực hiện các công trình, phần việc trong thời gian tới, do đó, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Cơ quan thường trực tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao thị xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa và tích cực tham gia các hoạt động “Tết Quân - Dân”.

 Các Tiểu ban tiếp tục thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã cùng với nhân dân địa phương đóng góp ủng hộ các hoạt động “Tết Quân - Dân”, tập trung xây dựng các công trình được hỗ trợ và tổ chức bàn giao đối với các công trình đã hoàn thành.

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động “Tết Quân - Dân”, nhất là chuẩn bị chu đáo chương trình sơ kết hàng quý, các hoạt động tổng thể trong 3 ngày diễn ra hoạt động và các nội dung chi tiết chương trình khai mạc, bế mạc “Tết Quân - Dân” năm 2024.

 Tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” gắn với tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nhất là tiêu chí nhà ở, cảnh quan môi trường, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp,…

          Với sự triển khai quyết liệt, đồng bộ và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng, “Tết Quân - Dân” năm 2024 của thị xã Duyên Hải sẽ thành công tốt đẹp.

Hồ Vũ Phương - BCH Quân sự TX

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 227
  • Trong tuần: 1 885
  • Tất cả: 5412277
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang