Thị xã Duyên Hải triển khai thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá
Lượt xem: 334
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Thị ủy, HĐND thị xã, sự giám sát, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã đã nỗ lực phấn đấu, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có đổi mới, sáng tạo, bám sát phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”; các cấp, các ngành và Nhân dân chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thích ứng với tình hình dịch bệnh và ổn định sản xuất, từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; Trong đó nổi bậc là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá

Về thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm:

Tham mưu UBND tỉnh triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong Khu Kinh tế ven biển đáp ứng được nhu cầu quản lý, kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, đặc biệt là kinh tế biển. .Hạ tầng kinh tế biển được quan tâm đầu tư: hoàn thành tuyến quốc lộ 53B (đoạn từ cầu Láng Chim đến Thiền Viện Trúc Lâm), đường Huyện 81; Đường tỉnh 914 (đoạn qua xã Hiệp Thạnh) và đang triển khai các công trình cầu Ba Động, Tuyến hành lang ven biển phát triển du lịch; hoàn thành cảng biển Duyên Hải phục vụ cho Trung tâm Điện lực Duyên Hải và đang đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Định An.

Lĩnh vực kinh tế biển được chú trọng và có bước phát triển khá, trở thành kinh tế mũi nhọn của thị xã Duyên Hải; kêu gọi được nhiều dự án lớn đầu tư vào địa bàn thị xã (điện gió, điện mặt trời….), thị xã Duyên Hải cũng đã triển khai nhiều chương trình, giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đặc biệt là làm tốt công tác phối hợp triển khai có hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia trên địa bàn thị xã.

Chỉ đạo tập trung tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, khả năng cạnh tranh trên thị trường, chuyển đổi mạnh từ các loại cây trồng, vật nuôi hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi hiệu quả kinh tế cao; các mô hình sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có hiệu quả và được nhân rộng, kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu chuyển đổi sản xuất và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh vào sản xuất nông nghiệp bước đầu đã mang lại hiệu quả. Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đến nay đã được công nhận 02 xã (Long Toàn, Dân Thành), đang đề nghị tỉnh thẩm định công nhận đối với 02 xã Long Hữu và Trường Long Hòa; tiếp tục chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Hiệp Thạnh phấn đấu đến cuối năm 2023 hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Long Hữu.

Thị xã Duyên Hải được xác định là Trung tâm phát triển kinh tế khu vực phía Đông - Nam của tỉnh với thế mạnh công nghiệp - dịch vụ, thương mại và du lịch. Thị xã đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực có lợi thế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp; tập trung phát triển kinh tế biển; lấy phát triển kinh tế biển làm động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường mời gọi đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên cơ sở phát triển bền vững kinh tế biển. 

Tập trung củng cố thế trận quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng”.

Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá

Đột phá về phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, liên kết, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng đô thị, khắc phục các điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội: Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trên địa bàn thị xã; phối hợp Sở Giao thông vận tải hoàn thành công tác đầu tư mở rộng Quốc lộ 53, Quốc lộ 53B; triển khai đầu tư tuyến đường hành lang ven biển phát triển du lịch Ba Động; nâng cấp mở rộng đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Trãi, đường nhựa từ 19/5 đến Quốc lộ 53, đường nhựa Phước Bình đến Quốc lộ 53 đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đột phá về cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và tạo quỹ đất để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp: Rà soát, công khai 268 thủ tục hành chính và tích hợp 232 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Trà Vinh. Tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các xã, phường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công của tỉnh.

Đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững: Phát triển các vùng nuôi thủy sản thâm canh tập trung (khóm Long Thạnh, phường 1; cánh Đồng Đon ấp 11, ấp 15, ấp 16, ấp 17 xã Long Hữu; ấp Cây Da, ấp Bào,  xã Hiệp Thạnh, ấp Ba Động, Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, ấp Phước An, xã Long Toàn) ứng dụng công nghệ cao, đến nay có 933 hộ với 2.056 ao nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với các hình thức nuôi theo từng vùng, chuyển diện tích nuôi tôm công nghiệp sang thâm canh mật độ cao, thân thiện môi trường gắn với du lịch. Áp dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chú trọng thâm canh tăng năng suất đi đôi với chất lượng, phát triển mô hình trồng rau an toàn, rau hữu cơ, trồng màu trong nhà lưới, nhà kính. Đến nay có 30 nhà lưới, nhà màng với diện tích 43.644 m2 áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun. Quan tâm phát triển thương mại điện tử, đến nay 100% sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã có sản phẩm tham gia thương mại điện tử qua các kênh shopee, postmart, website,…

Ủy ban nhân dân thị xã luôn khuyến khích , tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án công nghệ cao, đến nay có Dự án đầu tư Trung tâm sản xuất tôm giống công nghệ cao Thông Thuận - Trà Vinh là dự án có ứng dụng công nghệ sinh học quy mô lớn được tập đoàn Thông Thuận quyết định đầu tư tại ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải – Trà Vinh, Dự án nuôi tôm của công ty Ngón Biển ở ấp 30/4Tôm; công ty cổ phần VinaCrab chi nhánh Duyên Hải ứng dựng công nghệ trong sản xuất cua lột,….

Đạt được kết quả trên là nhờ luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thị ủy Duyên Hải bằng các quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách cụ thể; sự hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thị xã có tiềm năng rất lớn về kinh tế biển; nằm trong Khu kinh tế Định An; là cửa ngõ hướng ra Biển Đông, có vị trí chiến lược để phát triển các dịch vụ cảng biển, logistics phục vụ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kinh tế tiếp tục phát triển, các công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, của Tỉnh đã hoàn thành, đưa vào hoạt động: Trung tâm Điện lực Duyên Hải, Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu, điện năng lượng mặt trời, điện gió, Quốc lộ 53,…; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng có sự phát triển; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Tuy nhiên do tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh ngày càng khó lường; thị trường luôn biến động bất thường; kinh tế của thị xã trên các lĩnh vực sản xuất còn nhỏ lẻ, tính liên kết trong chuỗi sản xuất còn yếu; hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng đô thị, giao thông kết nối, hạ tầng công nghệ thông; nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn hạn chế nhiều mặt, quản lý tài nguyên chưa chặt chẽ; một số tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn về ma túy vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp.

Giá xăng dầu, nguyên, nhiên liệu còn ở mức cao; tình hình dịch Covid-19 vẫn còn hiện hữu, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát... Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được đầu tư từng bước hoàn thiện nhưng còn thiếu và chưa đồng bộ (nhất là hạ tầng giao thông).

Mục tiêu đặt ra cho nữa nhiệm kỳ còn là: (1) Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn thị xã. Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tăng cường dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành. (2) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, tận dụng tối đa thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. (3) Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng thị xã Duyên Hải đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại III. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. (4) Tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Dương Văn Thủy

Nguồn: Dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ của UBND thị xã

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 162
  • Trong tuần: 1 758
  • Tất cả: 5412490
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang