Triển khai Kế hoạch năm An toàn giao thông 2023
Lượt xem: 863
Ngày 17 tháng 02 năm 2023 Ban An toàn giao thông thị xã Duyên Hải ban hành Kế hoạch năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Kế hoạch được ban hành với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng ý thức văn hóa giao thông an toàn trong tầng lớp Nhân dân; Kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2022. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên các trục giao thông chính trên địa bàn thị xã.

Theo đó, Ban An toàn giao thông thị xã Duyên Hải yêu cầu quán triệt thực hiện nghiêm Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 02/02/2023 của Ban An toàn giao thông tỉnh Trà Vinh về năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ thị xã đến cơ sở ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2023; Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban An toàn giao thông thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện năm An toàn giao thông 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả. Quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ; Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, tuyên truyền về an toàn giao thông; giám sát; phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Để thực hiện được mục tiêu trên, các cơ quan thành viên của Ban ATGT thị xã và các xã, phường cần tập trung thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, (1) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao trong đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. (2) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2023. Kiên trì, tích cực xây dựng văn hóa giao thông an toàn; thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên mạng xã hội; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải. (3) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. (4) Chú trọng đầu tư, nâng cấp, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giao thông, đảm bảo giao thông được thông suốt, thuận tiện và an toàn; tiếp tục hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ theo tiêu chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch chung của thị xã. (5) Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày lễ, tết. (6) Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị và tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho các tình nguyện viên, nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông. (7) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, tài chính. (8) Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho trung tâm y tế thị xã đảm bảo khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông; khẩn trương xây dựng ứng dụng báo thông tin tai nạn giao thông trên nền kỹ thuật số nhằm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Ban ATGT thị xã Duyên Hải đề nghị các phòng, ban, ngành đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan tổ chức có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế chủ động xây dựng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch đề ra. Bố trí, huy động các nguồn lực và sử dụng hiệu quả nguồn lực để thực hiện tốt Kế hoạch. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch và các vướng mắc phát sinh về Thường trực Ban ATGT thị xã hàng tháng, quý, năm để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban ATGT thị xã./.

Dương Văn Thủy

Nguồn: KH Ban ATGT thị xã

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 183
  • Trong tuần: 1 779
  • Tất cả: 5412511
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang