Xã Long Hữu xây dựng nông thôn mới nâng cao từ sự đồng thuận của Nhân dân
Lượt xem: 975
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Long Hữu đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của Nhân dân.

Ảnh: xã Long Hữu xây dựng NTMNC

Xác định rõ sự đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền địa phương cho đến từng người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao. Chính vì vậy, ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ xã đến ấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm cho dân hiểu, dân tin và nhận thức được trách nhiệm cũng như quyền lợi trong xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân nông thôn trên địa bàn xã đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Người dân các ấp đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào đồ án, đề án quy hoạch NTM, NTM nâng cao của xã; tích cực đầu tư phát triển kinh tế; tự giác thực hiện các phần việc do nhân dân làm, tự nguyện tham gia đóng góp tiền, vật tư, vật liệu, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thay vì trông chờ ỷ lại Nhà nước.

Long Hữu là một xã nằm dọc Tỉnh lộ 914, cách trung tâm thị xã Duyên Hải 10 km về hướng Nam. Tổng diện tích tự  nhiên toàn xã là 3.274 ha, trong đó đất nuôi trồng thủy sản 1.826 ha, đất sản xuất nông nghiệp là 550 ha.Toàn  xã có 8 ấp dân số có 2.576 hộ với  8.841 nhân khẩu, có 41 hộ dân tộc khmer với 185 nhân khẩu. Kinh tế phát triển chủ yếu là nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

Hiện toàn xã có 21 hộ nghèo (Trong đó: có 11 hộ BTXH), 60 hộ cận nghèo ( trong đó có 20 hộ không khả năng lao động).Vậy hộ nghèo, cận nghèo tính theo tiêu chí nông thôn mới là 50 hộ chiếm 1,94 % so với tổng số hộ. Công tác xây dựng nông thôn mới luôn được Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân đặc biệt quan tâm, đến nay qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện toàn xã đã tổ chức bình xét có 2.576/2.576 hộ đăng ký, đạt 100%. Đến nay có 2.547/2.576 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới chiếm 98,8 %(theo quyết định số 1959-QĐ/ UBND ngày 01/10/2019 và Hướng dẫn số 01 của Liên ngành Sở văn hóa thể thao và du lịch và sở nông nghiệp - phát triển nông thôn).

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã văn hóa là một chủ trương lớn của Đảng, là chương trình phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn nên rất hợp lòng dân và được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã Duyên Hải, các ngành các cấp trong phong trào xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới.

Các ngành, các ấp xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là trọng tâm tập trung đúng mức cho công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể và quần chúng nhân dân, cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã nên đã triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới đạt được một số kết quả khả quan.

Cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, đường, trường, trạm,.... cơ bản đáp ứng bước đầu cho nhu cầu phục vụ sản xuất và cải thiện đời sống của nhân dân trong xã.

Xã có tuyến Quốc lộ 53, Tỉnh lộ 914, các tuyến hương lộ dọc các ấp nên thuận lợi cho việc trao đổi  hàng hóa của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tạo tiền đề để phát triển kinh tế, cũng như thu hút ngày càng nhiều các công ty, doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trong thời gian tới.

Nhân dân trong xã có truyền thống cần cù, tự  lực, tự cường vượt qua khó khăn, thử thách vươn lên trong cuộc sống cũng là tiền đề thuận lợi cho việc phát động phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã văn hóa.

          Tuy nhiên, do thời tiết, môi trường ngày càng diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng không ổn định nhất là mặt hàng nông sản đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất của nhân dân, công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất tuy có nhiều chuyển biến tốt, tuy nhiên vẫn còn một vài mô hình mang lại hiệu quả chưa cao. Mô hình còn nhỏ lẻ, manh múng chưa liên kết chuổi giá trị. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho chương trình MTQG xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã văn hóa còn nhiều khó khăn, trong khi nguồn vốn đầu tư cho các công trình thiết yếu của xã để đạt các tiêu chí còn chậm phân bổ.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ Tướng Chính phủ và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025.

Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo UBND xã, Mặt trận, các nghành và Chi bộ ấp triển khai quán triệt ra cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thông qua các cuộc họp lệ chi bộ, lồng ghép trong họp lệ chi-tổ hội, kỷ niệm các ngày truyền thống của ngành và qua các kênh thông tin tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã,...để tổ chức thực hiện. Nhìn chung, qua triển khai ý thức của Cấp ủy Đảng, Chi bộ, Đảng viên, hội viên đoàn thể và quần chúng nhân dân rất đồng tình hưởng ứng và thực hiện đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Kiện toàn ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Nhằm thực hiện đạt mục tiêu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nông thôn; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; hình thức sản xuất hợp lý; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định; Môi trường sinh thái được bảo vệ; Quốc phòng và an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Công tác tuyên truyền, vận động được Đảng ủy, BCĐ xã chú trọng quan tâm từ xã đến ấp. Kết quả đã tuyên truyền được 206 cuộc với 3.667 lượt cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham dự và nghe. Hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng và phong phú như: lồng ghép thông qua các cuộc họp sơ kết tháng, quí, tổng kết, họp chuyên đề, các buổi sinh hoạt lệ chi bộ, chi, tổ hội ở các ấp và thông qua loa truyền thanh xã, ấp... Nội dung tuyên truyền Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. Nhìn chung qua công tác tuyên truyền cho thấy nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân được nâng lên, hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về quyền và trách nhiệm của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng NTM, NTM nâng cao bằng những việc làm cụ thể như: Đóng góp xây dựng đèn đường nông thôn, cột cờ, ngày công lao động, đóng góp vật chất xây dựng tuyến đường hoa, hiến đất, hiến cây nạo vét kênh nội đồng, đường giao thông nông thôn, huy động tập hợp người dân tham gia vào Hợp tác xã; tham gia ngày thứ bảy, chủ nhật, quét dọn, thu gom rác vệ sinh môi trường trên địa bàn thật sự sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân được tiếp tục chú trọng, nội dung tuyên truyền chủ yếu xoay quanh vấn đề thực hiện 19 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, các chủ tương, 08 tiêu chuẩn ấp, hộ Nông thôn mới, công tác vệ sinh môi trường, công tác giữ vững an ninh trật tự, cải thiện môi trường thắp sáng đường quê, đảm bảo tốt an ninh, trật tự xã hội, tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa, dọn dẹp cảnh quan môi trường  ...được 206 cuộc với 3.667 tham dự.

Thực hiện Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, UBND xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản trên địa bàn và tuyên truyền các chính sách nhằm khuyến khích phát triển tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sản xuất nhằm tạo điều kiện cho phát triển sản xuất phù hợp với từng khu vực sản xuất. Vận động Nhân dân tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của xã: 65.060.000  đồng/người/năm. Toàn xã hiện có 326 cơ sở dịch vụ vừa và nhỏ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài xã. Duy trì các cơ sở sửa chữa cơ khí, hàn tiện, sửa chữa máy móc, sản xuất nước đá…góp phần làm tăng giá trị sản xuất, ổn định phát triển kinh tế gia đình giảm nghèo bền vững.

Tổng kinh phí đã thực hiện: 35.758.400.000   đồng, trong đó: Ngân sách thị xã : 34.450.000.0000 đồng, chiếm 96,34 %; Nhân dân đóng góp: 1.308.400.000 đồng, chiếm  3,66 %.

Xã Long Hữu đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, theo quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND  ngày 13/7/2022 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 -2025. Qua rà soát đến nay xã Long Hữu đạt 19/19  tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao.

Đạt dược kết trên là nhờ sự chỉ đạo quyết tâm của Ban Chỉ đạo xã, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân trong xã đã tạo thuận lợi cơ bản cho quá trình lãnh, chỉ đạo thưc hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng lên; vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới được phát huy; thu nhập và đời sống của người dân vùng nông thôn ngày càng cải thiện; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. 

Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức cách mạng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có tinh thần đoàn kết nội bộ, tận tụy phục vụ Nhân dân, kỷ luật, kỷ cương hành chính được phát huy mạnh mẽ. Đặc biệt là có đội ngũ cán bộ chủ chốt năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM nâng cao được Nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa lớn và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực đối với chương trình xây dựng NTM nâng cao./.

 

                                                                                   Kim Quy - Mặt trận xã Long Hữu

1 2 3 4 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 162
  • Trong tuần: 2 708
  • Tất cả: 5400082
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang