Lượt xem: 234

Thị xã Duyên Hải tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong hai ngày 22-23/4/2021, Ban tuyên giáo thị ủy Duyên Hải tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham dự lớp học có 174 học viên là cán bộ, đảng viên các ban ngành thị xã.

Quang cảnh hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia trong Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”.

          Việc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

                                                          Minh Trí - TT VH-TT&TT thị xã

 

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 1758
  • Trong tuần: 21,417
  • Tất cả: 898,405