Lượt xem: 539

Tổng kết tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường

Sáng ngày 17/5/2021. Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Duyên Hải đã tổ chức hội nghị tổng kết tổ chức và hoạt động của Chi bộ Quân sự xã, phường. Đồng chí Dương Hiền Hải Đăng-Bí thư Thị ủy Duyên Hải dự và chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trương Thanh Phong-Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Ông Trần Trường Giang-Chủ tịch UBND Thị xã, Ông Lâm minh Thế, ủy viên Thường vụ trực thị ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS Thị xã, Bí thư, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, xã trực thuộc.

(Đại tá Trương Thanh Phong, chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh)

Theo báo cáo, qua hơn 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35 ngày 15/10/2009, của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường” cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành của Thị xã Duyên Hải đã nhận thức sâu sắc chủ trương của Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương gắn với thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở. Mô hình chi bộ quân sự đã thực sự phát huy hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực, quản lý lực lượng dự bị động viên. 

(Đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, Bí thư thị ủy Duyên Hải chỉ đạo hội nghị)

Đến nay, 7/7 phường, xã thành lập chi bộ quân sự, trong đó 100% chi bộ có cấp ủy. Chi bộ quân sự phường, xã đã tham mưu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển lực lượng dân quân; tổ chức chặt chẽ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm 100% xã đạt chỉ tiêu; làm tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đảm bảo tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng động viên…Chi bộ quân sự đã có sự phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ chi bộ, các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể cùng cấp, là cầu nối tác động đến hệ thống chính trị ở phường, xã trong xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chi bộ quân sự luôn chú trọng, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân, dự bị động viên; kịp thời đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… 

(Quang cảnh hội nghị)

Hàng năm cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ quốc phòng ở cơ sở có nhiều chuyển biến tiến bộ; năng lực, trách nhiệm, phương pháp cũng như tác phong công tác của cán bộ quân sự cấp xã có sự đổi mới, sâu sát với địa bàn, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở xã, phường thật sự là nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xung kích đi đầu trong khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, chủ động phối hợp, hiệp đồng với công an và các lực lượng có liên quan giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh chi bộ quân sự còn phối hợp làm tốt công tác phát triển đảng viên, đưa tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ lên 31% (hàng năm đều tăng), góp phần nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đóng góp thiết thực vào việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh….

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế như: Một số Chi bộ quân sự chất lượng sinh hoạt còn hạn chế, chưa phát huy hiệu quả, vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác phát triển Đảng, kiểm tra, giám sát đảng viên có lúc, có nơi chưa thường xuyên… tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ quân sự; vai trò tham mưu để cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, công tác quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh toàn diện...   

Phát biểu đạo hội nghị, Đại tá Trương Thanh Phong-Chỉ huy trưởng-Bộ CHQS tỉnh đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn 35, làm chuyển biến một bước quan trọng về nhận thực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở về sự cần thiết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ quân sự, nhất là nội dung sinh hoạt cần cụ thể, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương, vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, những vấn đề mới nảy sinh; coi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhân tố quyết định đến nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng./.                                                                             

                                                                                Thanh khiết

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 499
  • Trong tuần: 34,898
  • Tất cả: 2,506,101