Lượt xem: 264

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thị xã Duyên Hải khóa II nhiệm kỳ (2021 – 2026)

Trong hai ngày 29 và 30/6/2021, thị xã Duyên Hải tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thị xã khóa II, nhiệm kỳ (2021 – 2026). Bà Võ Thị Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa I nhiệm kỳ 2016 – 2021 chủ tọa kỳ họp. Đến dự có ông Dương Hiền Hải Đăng, tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, ông Trần Trường Giang, Chủ tịch UBND thị xã, Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã và 30 đại biểu HĐND thị xã vừa ứng cử nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang cảnh Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ họp đầu tiên nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thị xã sẽ nghe Ủy ban bầu cử thị xã báo cáo tóm tắt kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân thị xã sẽ xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền thị xã khóa II, bầu ông Dương Hiền Hải Đăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy bầu chủ tịch HĐND thị xã khóa II nhiệm kỳ 2021 – 2026, bà Võ Thị vân, Phó chủ tịch HĐND thị xã, ông Trần Trường Giang, Chủ tịch UBND thị xã, bà Cao Thị Hồng Gấm, ông Nguyễn Văn Lánh, Phó chủ tịch UBND thị xã và bầu Trưởng ban, Phó trưởng các ban Hội đồng nhân dân thị xã, quyết định số lượng thành viên các ban Hội đồng nhân dân thị xã và bầu Hội thẩm Tòa án nhân. 

Ông Dương Hiền Hải Đăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân thị xã sẽ xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã. Xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân thị xã và thông qua các Nghị quyết của Hội đồng nhân.

          Tại kỳ họp này, các đại biểu phân tích, đánh giá, làm rõ các nội dung liên quan mà được cử tri quan tâm để thống nhất cho nghị quyết đó là: Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; nghị quyết quy hoạch sử dụng đất thời kỳ (2021 – 2030)./.         

                                                                              Thanh Khiết – Minh Trí

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 2410
  • Trong tuần: 25,103
  • Tất cả: 1,171,352