Lượt xem: 2069

Thị xã Duyên Hải làm việc với chuyên gia về việc duy trì áp dụng và cải tiếng nâng cao chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 24/8/2020, bà Cao Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành có liên quan đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Mạnh Ty, Chuyên gia, Đại diện Công ty Cổ phần Chứng nhận WCERT về việc đánh giá kết quả duy trì áp dụng và cải tiến nâng cao chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan năm 2020.

Quang cảnh buổi làm việc

Căn cứ vào kết quả thực hiện việc xây dựng áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan năm 2019, UBND thị xã Duyên Hải đã ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND thị xã Duyên Hải; xây dựng và ban hành kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 17/2/2020 về việc tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến nâng cao chất lượng của hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan năm 2020. Qua đó, rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính hết hiệu lực, xây dựng bổ sung các quy trình thủ tục hành chính mới theo Quyết định công bố của UBND tỉnh Trà Vinh, Văn phòng Thị ủy và HĐND-UBND thị xã xây dựng hệ thống tài liệu, các quy trình bắt buộc, bổ sung xây dựng lại mục tiêu chất lượng theo kiến nghị, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của đơn vị.

Thị xã Duyên Hải làm lễ chuyển giao bộ phận một cửa sang Bưu Điện vào tháng 3/2020

Trên cơ sở quyết định của UBND thị xã công khai danh mục thủ tục hành chính trong phạm vi áp dụng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan năm 2020, bộ phận một cửa đã áp dụng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân, kết quả trong khoảng thời gian từ 27/4 đến 5/7/2020 đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 1.013/1.013 hồ sơ, đạt 100% (trong đó có 751/1.013 hồ sơ trước hạn, đạt 74%). Đồng thời, lấy phiếu ý kiến khách hàng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã được 100/100 phiếu đánh giá rất hài lòng và hài lòng.

Bà Cao Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải mong rằng với những đánh giá khách quan của đại diện Công ty Cổ phần Chứng nhận WCERT về kết quả duy trì áp dụng và cải tiến nâng cao chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan tại thị xã Duyên Hải năm 2020, các ngành sẽ tiếp tục duy trì áp dụng có hiệu quả hệ thống ISO trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong công tác, nắm vững các quy trình nghiệp vụ. Đồng thời tập trung khắc phục những mặt chưa được, chưa hiệu quả theo kết quả đánh giá tại buổi làm việc.

Minh Trí - TT VH-TT&TT thị xã

 

Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 169
  • Hôm nay: 3932
  • Trong tuần: 37,655
  • Tất cả: 3,382,237