Lượt xem: 898

Đảng bộ Công an thị xã Duyên Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng Phong trào vì an ninh bảo vệ Tổ quốc năm 2021

Trên cơ sở Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng ủy Công an thị xã Khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình công tác của Đảng ủy năm 2021. Đảng bộ Công an thị xã Duyên Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai Nghị quyết công tác năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Hiền Hải Đăng - TUV - Bí thư Thị ủy Duyên Hải.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sát của Đảng ủy Công an tỉnh, Thị ủy Duyên Hải; sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Công an thị xã đã tập trung chỉ đạo và triển khai, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chỉ huy, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị cùng các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Trần Thanh Hùng - UVTV Thị ủy - Bí thư Đảng ủy Công an thị xã phát biểu khai mạc Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được chú trọng, thực hiện có hiệu quả, tăng cường tính kỷ luật trong Đảng bộ. Trong năm 2021, Đảng ủy Công an thị xã đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát đối với 04 Chi bộ; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức 04 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát đối với 05 Chi bộ về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chuyên đề. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong năm đã kết nạp cho 07 đoàn viên ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí, tiếp nhận sinh hoạt Đảng cho 05 đảng viên. Hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ từng bước được củng cố, không ngừng nâng cao về chất lượng, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công an thị xã đã chủ động tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự. Xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng; các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa bàn. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý Nhà nước về ANTT, phòng chống cháy, nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt kết quả cao; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh với nhiều mô hình đã và đang phát huy được hiệu quả. Đặc biệt trong năm 2021, Đảng bộ Công an thị xã đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã năm 2021; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện,  thực hiện tốt trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn với phương châm “Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Duyên Hải là một chiến sỹ tiên phong tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng đơn vị, cơ quan Công an thị xã là pháo đài vững chắc trong công tác phòng, chống dịch”.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã dành nhiều thời gian tập trung đánh giá sâu kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng viên, kiểm tra giám sát năm 2021; thảo luận, phân tích những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao để phát triển các mặt công tác của Đảng bộ trong năm 2022. 

Đồng chí Dương Hiền Hải Đăng - TUV - Bí thư Thị ủy Duyên Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Dương Hiền Hải Đăng - Bí thư thị ủy Duyên Hải đã ghi nhận thành tích của Đảng bộ Công an thị xã đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an thị xã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, cho Thị uỷ, UBND thị xã, HĐND về công tác bảo đảm ANTT và TTATGT trên địa bàn. Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm ổn định ANTT, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để tội phạm lộng hành. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy chế, quy trình công tác và điều lệnh CAND, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau đó, Công an thị xã Duyên Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an, phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác Công an và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đồng chí Đại tá Huỳnh Văn Thình - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Lánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Công an thị xã Duyên Hải đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. ANCT trên địa bàn thị xã tiếp tục được giữ vững và ổn định; các mặt công tác được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; đã điều tra, làm rõ các vụ vi phạm về trật tự xã hội (đạt 88,2%); tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố (đạt 90,1%); tội phạm về ma túy đã phát hiện, điều tra, làm rõ (đạt 100%). Công tác quản lý Nhà nước về ANTT, giữ gìn TTATGT, phòng chống cháy nổ được tăng cường. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý Căn cước công dân có gắn chip điện tử, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Tiếp tục phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu, phối hợp với các ngành, cấp ủy, chính quyền các xã, phường triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của 10 Mô hình với 82 Câu lạc bộ tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, đạt kết quả tích cực; đội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng Công an xã chính quy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy dân chủ, nội bộ đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Với kết quả trên, năm 2021 đơn vị có 27 lượt tập thể và 192 lượt cá nhận được khen thưởng các hình thức Bộ Công an; UBND tỉnh UBND thị xã; Giám đốc Công an tỉnh. Tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2021, Công an thị xã có 07 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 22 cán bộ chiến sỹ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.  Ngoài ra Giám đốc Công an tỉnh công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND năm 2021” cho 06 đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Huỳnh Văn Thình - Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của lực lượng Công an thị xã Duyên Hải đạt được trong năm 2021. Đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tập trung thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, của thị xã về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự, tội phạm do nguyên nhân xã hội, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động gây bức xúc trong nhân dân; kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Chú trọng làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội ở từng cộng đồng dân cư tạo nên thế trận toàn dân phòng chống tội phạm ở từng địa bàn. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nắm chắc những diễn biến có tác động ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của CBCS từ đó có phương pháp, giải pháp linh hoạt, kịp thời góp phần xây dựng lực lượng Công an thị xã Duyên Hải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã yên tâm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2022; trước mắt là bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để người dân yên tâm vui xuân, đón tết, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.

Lê Văn Dũng – CATX Duyên Hải

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 11241
  • Trong tuần: 72,748
  • Tất cả: 4,288,248