Lượt xem: 772

Phụ nữ thị xã Duyên Hải nhìn lại 1 năm hoạt động

Thực hiện chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương dân chủ, đổi mới, sáng tạo, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội” và thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Thị ủy năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Bằng việc lựa chọn trọng tâm, vấn đề ưu tiên phù hợp, cùng với cách thức tổ chức hiệu quả, cụ thể, rõ việc, không chung chung, hình thức, kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ đã đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, có nhiều mô hình mới hiệu quả.

Cán bộ Hội tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia tổ chức Hội

Phụ nữ thị xã chiếm trên 51,6% dân số, phụ nữ từ 18 tuổi trở lên 12.234 người, phụ nữ có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội LHPN các cấp trên địa bàn thị xã đã và đang thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Có thể nói, điểm nổi bật nhất trong công tác hội năm 2021 chính là tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp thị xã và cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đã triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến tận cán bộ, hội viên phụ nữ được 321 cuộc, có 6.811 chị tham dự; tập trung chỉ đạo cơ sở thành lập nhiều mô hình tổ, nhóm để thu hút đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Thành lập được 5 mô hình “4+1” nghĩa là 4 hội viên vận động 01 phụ nữ vào tổ chức hội, có 25 thành viên tham gia. Kết quả phát triển được 309 hội viên, đạt 102% so với chỉ tiêu, hiện có 7.871 hội viên, chiếm 64,4% so phụ nữ từ 18 tuổi trở lên và đạt 90,2% so nghị quyết của Thị ủy chỉ tiêu về phụ nữ đủ điều kiện vào Hội. Thực hiện nhân rộng mô hình chi hội tiên tiến theo hướng dẫn Trung ương Hội và thực hiện Nghị quyết số 17 của BTV Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội”. Hội xây dựng kế hoạch chỉ đạo cơ sở tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm chi hội mẫu nhằm nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi hội, đã tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm được 6 chi hội 138 người tham dự, đến nay toàn thị xã có 27 chi hội tiên tiến, với 197 tổ, 5.434 hội viên, hàng tháng có 3.987 hội viên tham gia sinh hoạt định kỳ thường xuyên, đạt 73,3%. 

Hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế

Qua một năm thực hiện, có thể nói thu hút được nhiều phụ nữ tham gia vào tổ chức, tham gia các phong trào hoạt động Hội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trong năm qua đã có nhiều đổi thay tích cực từ Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” với nhiều cách làm sáng tạo. Đó chính là việc phát động phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: tổ chức tuyên truyền giới thiệu rộng rãi những mẫu chuyện về Bác lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Chi, tổ hội và kể được 239 lượt mẫu chuyện cho 5.529 lượt người nghe; chỉ đạo cơ sở đăng ký học tập làm theo Bác với mô hình cụ thể thiết thực như:  Mô hình tiếp bước cho trẻ đến trường, tập thể dục dưỡng sinh, Hạt gạo nghĩa tình gắn kết hội viên, hoạt động nhân đạo từ thiện, chung một tấm lòng gắn kết hội viên, hủ gạo tình thương, nuôi heo đất tiết kiệm; gốc yêu thương, tiếp sức trẻ em nghèo,…; qua đó xét 08 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo Bác và có 6.608/7.062 hộ đạt hộ gia đình ”5 không 3 sạch”, đạt 93,5% so số hộ hội viên; tiếp tục nhân rộng mô hình Chi hội “5 không, 3 sạch” trong năm đã nhân rộng 7 chi hội, nâng tổng số toàn thị xã có 14 chi hội “5 không, 3 sạch”.

Mô hình “Tổ hộ gia đình phụ nữ thờ ảnh Bác Hồ”

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ đã được thực hiện rất có hiệu quả trong năm 2021 đó chính là vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo luôn được hai cấp hội quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và từng bước ổn định cuộc sống. Các mô hình “Chung tay tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”,Phụ nữ đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, phụ nữ tiết kiệm tín dụng, tổ hợp tác, tổ phụ nữ hùn vốn, tổ phụ nữ đan đát,… được tổ chức ở 100% ấp, khóm. Hội tập trung rà soát, nắm chắc danh sách 78 hộ nghèo, hộ cận nghèo có hội viên phụ nữ; xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều; tiếp tục duy trì 28 mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả có 439 thành viên. Vận động hội viên thực hiện ít nhất một hình thức tiết kiệm nhằm hỗ trợ cùng nhau trong phát triển kinh tế và sinh hoạt gia đình, đến nay toàn thị xã có 10.124/ 7.871, hội viên tham gia, đạt 128,6%. Giới thiệu giải quyết việc làm cho 341 lao động nữ nhàn rỗi tại địa phương. Hội chỉ đạo cơ sở hỗ trợ các hình thức như: hỗ trợ vốn xoay vòng, hỗ trợ vay vốn ngân hàng CSXH, hỗ trợ cất 11 nhà mái ấm tình thương, xây hố xí và sử dụng nước sạch, kết quả đạt 100% chỉ tiêu. Từ đó giúp phụ nữ từng bước vươn lên, tham gia tích cực vào phát triển kinh tế của thị xã, góp phần làm tăng giá trị sản xuất của thị xã năm 2021 đạt 81,5% (tăng 1,9% so năm 2020). Qua đó xóa được 14 hộ hội viên nghèo/152 hộ nghèo và 64 hộ hội viên cận nghèo/426 hộ cận nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã xuống còn 1,1% và hộ cận nghèo 3,09% (theo tiêu nghèo đa chiều mới).

Cùng với nhiều chương trình hành động, phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường cũng là một trong những nội dung được các cấp hội quan tâm đặc biệt trong năm nay. Các chương trình "Chủ nhật xanh", "Nói không với rác thải nhựa", "Biến rác thành tiền", … đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng và nhận được sự chung tay của chính quyền, ban, ngành, tổ chức, góp phần không nhỏ vào mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững của thị xã.

Có thể nói, thông qua các phong trào cụ thể, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên rõ rệt. Tổ chức hội vì thế cũng khẳng định được vai trò quan trọng của mình đối với việc đồng hành và bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị em. Phụ nữ thị xã Duyên Hải ngày càng tự tin tham gia vào các lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó tổ chức hội phụ nữ các cấp ngày càng được củng cố vững mạnh, đội ngũ cán bộ hội ngày càng trưởng thành, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Hội LHPN thị xã cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, đáng kể là công tác quản lý hội viên, nắm tình hình cơ sở, thông tin về hội viên phụ nữ ở một số cơ sở Hội chưa chặt chẽ, nhất là theo dõi và cập nhật, báo cáo điển hình tiên tiến cũng chưa được quan tâm đúng mức.

Với chủ đề năm 2022 về “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, Hội LHPN thị xã tập trung triển khai có hiệu quả, các phong trào thực sự thiết thực, hiệu quả, phù hợp với cơ sở Hội. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức Hội phát triển mạnh và bền vững.

 Thu Thủy

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 7648
  • Trong tuần: 85,132
  • Tất cả: 4,310,643