Cụm Thi đua số 1 sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 1129
Ngày 04/8/2023, tại UBND thị xã Duyên Hải, Cụm Thi đua số 1 tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng huyện Châu Thành, huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và huyện Trà Cú. Ông Đỗ Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Cụm trưởng và Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, Cụm phó Cụm Thi đua số 1 đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các Sở, ngành tỉnh, các thành viên Cụm Thi đua số 1 đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Tổng giá trị sản xuất toàn Cụm là 31.434,47 tỷ đồng, đạt 43,31% so kế hoạch. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được quan tâm, trong Cụm có 02 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới là huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải; phấn đấu huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023; riêng Thị xã Duyên Hải tập trung chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn đô thị loại IV. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được những kết quả tích cực, chất lượng giáo dục được quan tâm, tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi so với kế hoạch. Đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, Bộ phận một cửa các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn duy trì, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tập trung nâng cao tỷ lệ số hóa thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến (một phần và toàn trình), thường xuyên rà soát, đề xuất, kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Các thành viên Cụm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn xã hội. Phong trào học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được các thành viên của Cụm tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo gắn với biểu dương, khen thưởng những gương điển hình của tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo Bác.

Để phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch 05 năm 2021 - 2025, các huyện, thị xã trong cụm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tập trung triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện tốt các văn bản về thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua phù hợp, thiết thực, dễ áp dụng và dễ đánh giá đối với khối, cụm thi đua của từng huyện, thị xã.

Các huyện, thị xã tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm và nhiệm vụ chính trị địa phương; tranh thủ nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 của từng huyện, thị xã tạo tiền đề quan trọng để triển khai phong trào trong giai đoạn tiếp theo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin - truyền thông dành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên mục để tuyên truyền những thành quả của các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội và biểu dương nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về thi đua, khen thưởng tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, có kế hoạch vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng./.

Đức Huy

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 154
  • Trong tuần: 1 491
  • Tất cả: 5405209
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang