Đảng ủy Quân sự thị xã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022
Lượt xem: 1018
Ngày 19/12/2022, Thị ủy Duyên Hải kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2022 tại Đảng ủy Quân sự thị xã. Đồng chí Lê Văn Nhớ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã làm Trưởng đoàn; cùng các thành viên là cán bộ Ban Tổ chức, Ban Dân vận, UBKT Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Cựu Chiến binh thị xã, làm việc với đoàn có đồng chí trung tá Nguyễn Đăng Khoa, Chính trị viên Ban CHQS thị xã.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra với Ban CHQS thị xã

Nội dung kiểm tra quán triệt mục đích, yêu cầu và nêu phương pháp tiến hành kiểm tra. Đại diện đơn vị Quân sự thị xã, đồng chí trung tá Nguyễn Đăng Khoa, Chính trị viên Ban CHQS thị xã, thay mặt Đảng ủy báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại đảng bộ, Đoàn kiểm tra thống nhất với báo cáo đánh giá trong năm 2022 của Đảng bộ Quân sự thị xã, mặc dù còn những thuận lợi và khó khăn nhất định. Nhưng Đảng ủy - Ban CHQS thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng  địa phương (QS, QPĐP) đạt được kết quả nổi bậc, cụ thể:

Tham mưu cho Thị ủy - UBND thị xã xây dựng nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP; đồng thời, quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh toàn diện; trong đó, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Lãnh đạo thực hiện tốt các quy chế, chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch. Trong năm giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, học tập chuyên đề cho các đối tượng theo đúng quy định. Qua giáo dục, đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả cho từng đối tượng cụ thể. Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương được 27 cuộc, có 594 lượt đồng chí tham gia. Phối hợp với Công an, Biên phòng và các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn phối hợp hoạt động theo Nghị định số 03, 02 của Chính phủ đạt hiệu quả thiết thực, phối hợp tổ chức tuần tra 597 cuộc, có 1.791 lượt đồng chí tham gia. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và tiến hành huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% chương trình, nội dung, thời gian quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả huấn luyện lực lượng thường trực, lực lượng dân quân thường trực, dân quân đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

Lãnh đạo, chỉ đạo Phường 2, xã Trường Long Hòa tổ chức diễn tập chiến đấu trong KVPT năm 2022 chặt chẽ, đúng kế hoạch. Chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đúng Luật DQTV, Đề án của UBND tỉnh và Kế hoạch của UBND thị xã, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 29,81%, đoàn viên đạt 59,63%. Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) đảm bảo đúng theo biên chế các đơn vị; tỷ lệ đảng viên đạt 21,7%, đoàn viên đạt 48,98%. Phát triển Đảng trong năm: 05 đồng chí DBĐV, đạt 100%; 12/7 đồng chí DQTV, đạt 171,43%, vượt 71,43% so với chỉ tiêu NQ. Tuyển quân, giao về trên 63/63 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu; kết nạp 02 đảng viên, chiếm 3,17%. Thực hiện tốt công tác tuyên sinh, kết quả 02 thí sinh thi đậu (Trường Sỹ quan Chính trị: 01; Trường Sỹ quan Lục quân 2: 01) đạt 18,18% tổng thí sinh dự thi,vượt 5,18% so với chỉ tiêu nghị quyết; Đào tạo quân sự cơ sở 05 đ/c: kết quả đậu 03 đ/c (Văn bằng 2: 01 đ/c; Trung cấp: 02 đ/c).

Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh toàn diện; trong đó, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở; tham mưu cho Thị ủy tiếp tục duy trì hoạt động nhóm “Quê hương Duyên Hải” trên trang mạng Facebook với hơn 2.900 thành viên, với 1.456 bài đăng và hơn 5.536 lượt bình luận, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ; đồng thời, tích cực tham gia nhóm “CÂY DẦU DÙ” của Bộ CHQS tỉnh, nhóm “CÂY TRÀM ĐỎ” với 765 bài viết, 1.025 lượt chia sẻ, bình luận, 1.725 lượt bày tỏ cảm xúc. Qua đó đã góp phần tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và để chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng và đấu tranh phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững và tăng cường trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được thực hiện có nề nếp, tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT thị xã giai đoạn 2017 - 2022 làm trước cho Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại thành công tốt đẹp, được Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, gắn bó giữa LLVT thị xã với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nhằm thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Qua đó, đề nghị Bộ CHQS tỉnh và Thị ủy - UBND thị xã khen thưởng 37 tập thể và 124 cá nhân tiêu biểu; Đảng ủy - Ban CHQS thị xã khen thưởng 05 cá nhân, có thành tíc tiêu biểu trong thực hiện nhiêm vụ QS, QP

Trong năm tích cực thực hiện tốt công tác chính sách, công tác dân vận. Kết quả cụ thể: phát hoang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường 9km. Tặng quà tết cho cán bộ đơn vị; tặng quà tết Ban CHQS 07 xã, phường; tặng quà cho cán bộ người Khmer nhân dịp tết Chol chnam Thmay, Sen Dolta, tặng quà con cán bộ trong đơn vị học giỏi, tặng quà tết Trung thu. Tổng số tiền 72.530.000đ. Đóng góp quỹ cấp trên phát động, tổng số tiền 42.049.731đ. Lãnh đạo tốt công tác tăng gia, sản xuất thu nhập bình quân trên đầu người 4.100.000 đồng, đạt 101% chỉ tiêu nghị quyết; góp phần cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Nghiên cứu ứng dụng mô hình trồng rau nuôi cá theo công nghệ sinh học Aquaponics đã được triển khai áp dụng đối với Ban Chỉ huy Quân sự 04/07 xã, phường đạt kết quả tốt, hiện đang tiếp tục nhân rộng mô hình cho 03 xã, phường còn lại.

Trong xây dựng Đảng bộ Quân sự thị xã, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách và quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đảng ủy và thực hiện đúng chế độ ra nghị quyết, sinh hoạt Đảng theo quy định; trong sinh hoạt phát huy tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; duy trì sinh hoạt đối thoại dân chủ và Hội đồng quân nhân hàng quý đúng theo quy định, phát huy được 03 dân chủ lớn trong đơn vị; những vấn đề quan trọng đều đưa ra tập thể Đảng ủy thảo luận, bàn bạc thống nhất thực hiện. Từ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, mối quan hệ giữa tập thể Đảng ủy - Ban Chỉ huy đơn vị và cấp dưới được thực hiện tốt, đoàn kết thống nhất cao, tạo niềm tin cho cấp dưới đối với cấp trên, qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.

Đồng chí Lê Văn Nhớ, thay mặt Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận mong rằng Đảng bộ Quân sự thị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế mà đoàn chỉ ra, tích cực tham mưu cho Thị ủy- UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

                                                                                          Hồ Nghĩa

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 1 496
  • Tất cả: 5405697
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang